біблиотека члена

«КОМОРБІДНІСТЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 29 ЖОВТНЯ 2021

«КОМОРБІДНІСТЬ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»28-29 ЖОВТНЯ 2021 КИЇВ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ МОЛОДОСТІ» 28 ЖОВТНЯ 2021

Фахова школа “ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ, ЕНТЕРОПАТІЇ, КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ” 16-17 червня 2021

Показання до імунотерапії у неврології
к.мед.н., доцент Д.В. Мальцев
2021 р.

Препарати Xymogen для компенсації дефіциту фолатного циклу
к.мед.н., доцент Д.В. Мальцев
2021 р.

Гіпергомоцистеїнемія при нейрогенетичних синдромах. Клініка. Діагностика.
к.мед.н. Л.О. Турова
2021 р.

Роль печінки в детоксикації організму. Програми детоксикації. Е.Г. Манжалій, В.В. Мінухін // Посібник для лікарів та студентів вищих навчальних закладів для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних), відділеннях стаціонарів терапевтичного, інфекційного, гастро-ентерологічного профілів та у навчальному процесі студентів вищих медичних закладів. / Київ, 2022 р., 40 с.